Huvudmeny

Löneväxling

Arbetsgivaren och de fackliga parterna har med stöd av PA03 11 § slutit kollektivavtal om enskilda överenskommelser vilket innebär att ersätta viss del av bruttolönen mot extra pensionsinsättning, s.k. löneväxling.

Löneväxling till pension innebär att avdrag görs varje månad på bruttolönen och beloppet sätts in i pensionsförsäkringen Kåpan Extra.

Lägsta belopp för frivillig avsättning är 500 kr. Praxis på marknaden är att den totala avsättningen inte får överstiga 35 % av bruttolönen. Då arbetsgivaren betalar lägre sociala avgifter vid en löneväxling kompenseras medarbetaren med ett premietillägg om 4 % på avsättningsbeloppet.

Det är viktigt att läsa igenom de regler som är kopplade till löneväxling för att se om det är förmånligt för dig. Löneväxling gäller alla medarbetare, men kan vara mer eller mindre förmånligt.

Högskolans regler (pdf).

Mer information om Kåpan Extra (extern länk).

Ansökan om löneväxling gör du i Primula. Menyval Min sida - Löneväxling.