Huvudmeny

Arvoden och ersättningar

Arvoden betalas ut för uppdrag och vid timanställningar.

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda "institutioner" försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.

Vilka arvoden och timlöner som gäller vid olika typer av uppdrag kan läsas i högskolans lokala kollektivavtal  som du hittar på sidan för Anställningsvillkor. Samtliga blanketter som används vid begäran av ersättning samt överföringsuppdrag finns i blankettarkivet.

Arvode till utlandet

För utomlands bosatta uppdragstagare gäller särskild handläggning. Läs mer i  Vägledning vid anställning eller anlitande av utomlands bosatt personal (pdf).

Bankuppgifter

Om lön ska utbetalas till bankkonto måste överföringsuppdrag skickas till högskolans bank, Nordea, av den det berör. Detta kan göras direkt till den adress som anges på blanketten. Om inte blanketten fylls i utbetalas lön via ett utbetalningskort. Det räcker att anmäla bankkonto till Nordea en gång. Högskolan har inga bankuppgifter registrerade.

För överföring till utländsk bank ska överföringsuppdraget sändas till högskolans lönefunktion.

Juridisk person eller enskild firma

Högskolan har regler och handläggningsordning (pdf) vid anlitande av juridisk person eller enskild firma. Avtalsmall finns i blankettarkivet under Inköp och upphandling.