Huvudmeny

Pension

Här kan du som anställd vid Högskolan i Borås läsa om pension.

Allmän pension

Den allmänna pensionen administreras av Pensionsmyndigheten (extern länk). Det "orange kuvertet" som du får varje år innehåller information om din allmänna pension.

Tjänstepension

Som anställd på högskolan omfattas du av tjänstepensionsavtalet PA03. Förmånerna i pensionsavtalet består av tre delar. Läs mer om tjänstepension på Statens tjänstepensionsverk (SPV) (extern länk) eller se deras film (Youtube) om tjänstepension.

Delpension

Delpension är en förmån som beslutas av arbetsgivaren och är ett verktyg för kompetensförsörjning vid generationsväxling. Avtalet syftar till att möjliggöra för äldre medarbetare att arbeta kvar fram till ordinarie pensionsålder. Läs mer om delpension.

För mer information om pension kan du vända dig till löneadministratör Britta Alfredsson på HR.