Huvudmeny
Bild på ett Diplom

Doktorand

Från ansökan till doktor

Informationen som lämnas under uppslaget Doktorand vänder sig primärt till doktorander inskrivna vid Högskolan i Borås. Doktorander som är anställda vid Högskolan i Borås men som är inskrivna vid annat lärosäte ska huvudsakligen beakta de rutiner som gäller där. Högskolans styrdokument för forskarutbildning gäller dock oavsett var du som doktorand är inskriven om högskolan står som ansvarig för din forskarutbildning.