Huvudmeny

Ansökan om antagning

Vid Högskolan i Borås utannonseras doktorandplatser löpande. Samtliga doktorandtjänster utannonseras under lediga tjänster på högskolans webb.

Till utannonserad doktorandplats ansöker du elektroniskt via högskolans hemsida för lediga tjänster (Länk i anslutning till annons). Om du väljer att istället skicka in ansökningshandlingar ska dessa skickas till Registrator, Högskolan i Borås, 501 90 Borås.

Som doktorand vid Högskolan i Borås följer i regel s.k. institutionstjänstgöring om 20% av tiden, vid sidan om 80% som utgörs av rena forskarstudier. Total tid fram till doktorsexamen är därmed 5 år. 

  • Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev och CV (Curriculum Vitae) med referenser.
  • Normalt fordras 240 hp för allmän behörighet, medan särskild behörighet anges specifikt för varje tjänst. Glöm inte att skicka med examensbevis och betygskopia.
  • Söker du till fler än ett projekt ska du fylla i en komplett ansökan till varje projekt.

Ansökan ska vara Högskolan i Borås tillhanda senast det datum som framgår av utlysningen. För sent inkommen ansökan eller ofullständig ansökan kommer inte att behandlas. 

Så behandlas din ansökan

När ansökningstiden gått ut behörighetsgranskas ansökningshandlingarna vid antagningsenheten. Godkända ansökningshandlingar skickas till det forskarutbildningsutskott som hanterar urvalsprocessen för tjänsten och utskottet kallar de mest lämpade till en intervju. Det kan dröja upp till en månad efter det att ansökningstiden gått ut tills dess att du blir kontaktad.

Samverkansdoktorand

För en offentlig inrättning eller näringsliv finns möjlighet att vidareutbilda anställd. Behörighet för att antagas som samverkansdoktorand är densamma som vid högskolans egna anställningar av doktorander, skillnaden ligger i att anställningen i företaget eller den offentliga verksamheten behålls av samverskansdoktoranden. Av detta skäl utlyses aldrig en position som samverkansdoktorand. Vid antagning av samverkansdoktorand är lägsta utbildningstakt 50 procent av heltid. Dessutom måste avtal som reglerar ersättningar och immaterialrättsliga frågor tecknas (se mall nedan). Innan slutligt avtal signeras måste avtal granskas av högskolans jurist.