Huvudmeny

Styrdokument

De styrdokument som presenteras här reglerar centrala frågor för forskarutbildningen vid högskolan i Borås.

De flesta styrdokument fastställs av rektor eller av högskolans styrelse. Flertalet regler för forskarutbildningen finns integrerade i styrdokument som gäller för anställda eller studerande vid högskolan, d.v.s. mer generella styrdokument. Högskolans fastställda styrdokument förhåller sig till de lagstadgade regler som återfinns i högskolelag och högskoleförordning. 

Generella styrdokument

Specifika styrdokument för utbildning på forskarnivå

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda ʺinstitutionerʺ försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.