Huvudmeny

Förlängning av anställningstid 

Anställningen som doktorand är tidsbegränsad och får normalt innehas under sammanlagt högst 5 år, där tid motsvarande minst 4 år ägnas åt den del av din forskarutbildning som består av kurser och forskningsuppgift. Återstående tid ägnas åt undervisning eller annan institutionstjänstgöring i de fall detta ingår i ditt avtal. Motsvarande tider för studier till licentiatexamen är 2,5 år respektive 2 år. 

Anställningen kan förlängas för viss tid utöver fem år om det finns godtagbara skäl. När det gäller lagstadgade ledigheter (sjukskrivning, föräldraledighet, studentfackligt arbete etc.) ska anställningen förlängas med motsvarande tid för dig som doktorand.

Initiativ till förlängning av anställning som doktorand tas av studierektor vid aktuell akademi. Aktuell individuell studieplan, TFU samt utdrag från Ladok ligger till grund för det beslut som fattas av berörd akademichef. Forskningshandläggare vid Akademistöd ser till att rätt blankett fylls i och skickas till HR-avdelningen tillsammans med Ladokutdrag. Den totala studietiden vid byte av studietakt/studieuppehåll får inte överskrida åtta års studier på halvtid räknat från dagen då du antogs.

Dokument

Riktlinjer för förlänging av utbildningstid för doktorand med anledning av förtroendeuppdrag i högskole- och studentorgan (pdf)