Huvudmeny

Opponent

Huvudhandledaren ansvarar för att opponenten får avhandlingen tillhanda senast tre veckor före planerad disputation.

Svenskspråkig opponent

Nedanstående information skickas till svenskspråkig opponent via berört Forskarutbildningsutskott. Alla ifyllda blanketter ska skickas vidare till ansvarig ekonomiadministratör:

Länkar