Huvudmeny

Insignier

Det finns ett antal insignier som används i samband med en doktorspromotion som bevis/tecken på att personen föräras doktorsgraden. Vid Högskolan i Borås används hatt/krans, ring och diplom.

Det är valfritt om man vill bära insignier. Dock måste hatt eller krans användas under själva ceremonin.

Diplom

Diplomet var förr det officiella examensbeviset men är idag endast en symbol för man officiellt nått sin doktorsgrad. Alla promovendi får ett individuellt diplom under ceremonin som en gåva av högskolan.

Ring

Doktorsringen bärs på vänster hand och är av guld. Den symboliserar äktenskapet med vetenskapen. Utsmyckningen är specifik för olika universitet och fakulteter, men lagerblad och ekblad är vanliga inslag. Doktorsringen köps in av de doktorer som själv önskar. 

Förslag på inköpsställe

Hovjuvelerare Martin Johansson AB
Kungsportsavenyn 27
400 14 Göteborg
Telefon: 031-160050

Ring måste beställas senast en månad innan doktorspromotionen. Högskolans ring är den generella filosofiska doktorsringen.

Högskolan är inte involverad i ringinköp, men du måste meddela ceremonimästaren när du har köpt en ring. 

Hatt

Historiskt sett så symboliserar hatten frihet och makt. I det antika Rom var det endast de fria männen som fick bära hatt. Doktorshatten är numera alltid svart och ett litet guldspänne på hatten innefattar symboliserar vilken fakultet doktorn promoveras inom.

Vid Högskolan i Borås används hatt för:

  • Teknologie doktor i resursåtervinning
  • Teknologie doktor i textil materialteknik
  • Konstnärlig doktor

Den som köper hatt kontaktar själv hattmakaren för att köpa detta. Dock måste man meddela ceremonimästaren om detta. Det finns ett fåtal lånehattar vid högskolan. Doktorshatten måste måttbeställas i god tid innan högtiden.

Förslag på inköpsställe

Franzéns Hattmakeri
Västra Skansgatan 1B
413 02 Göteborg
E-post: info@hattmakarna.se
Webb: www.hattmakarna.se (extern länk)
Direkt till Högskolan i Borås informationssida hos Hattmakarna: www.hattmakarna.se/larosaten/hogskolan-i-boras (extern länk)

OBS! Sista datum för beställning av hatt är 24 februari 2017.

Hattarna är handgjorda och tillverkas på beställning och bör beställas i god tid. Priset (2015) för en hatt utan hattmärke är cirka 3 500 kronor exklusive moms. Kostnad för hattmärke tillkommer (det finns ett specifikt hattmärke som ska användas).

Lagerkrans

Historiskt sett används lagerkrans av romarna vid triumftåg och delades ut som segertecken vid de olympiska spelen. Lager var belöning även vid de tidiga universiteten i bl.a. Paris och Bologna. Den har även varit ett signum för skalder, och signalerar också beständighet och odödlighet. Lagern antogs besitta medicinska läkekrafter och ha en förmåga att rena även själslig vånda.

Vid Högskolan i Borås används lagerkrans för:

  • Filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Filosofie doktor i textilt management

De doktorer som ska ha lagerkrans kontaktar högskolans ceremonimästare. Lagerkransarna är handgjorda och måttbeställs.