Huvudmeny

Tidigare doktorspromotioner

9 maj 2014 genomfördes den första doktorspromotionen vid Högskolan i Borås. Doktorspromotionen genomförs årligen i samband med professorsinstallationen och äger rum i maj.

Historiskt sett tilldelades doktorstiteln genom själva promotionsritualen, men numera är deltagande i promotionen frivilligt. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere som betyder "föra fram, befordra". Den person som utför promotionen benämns promotor.