Huvudmeny

Finansiering

Forskarstudier vid Högskolan i Borås ska, som regel, finansieras genom anställning vid högskolan. Annan finansiering såsom anställning hos annan arbetsgivare eller genom stipendier kan dock vara tillåten. Då ska doktorandens ekonomiska och försäkringsmässiga förhållanden säkerställas i samband med antagning.

Innan antagning med stipendium som finansieringsform ska högskolan säkerställa att detta är på en acceptabel nivå. I det fall finansieringen bortfaller under studietiden för doktorand som antagits med stipendier som finansiering, av anledning utom doktorandens kontroll, har högskolan ett ansvar att tillse att studiefinansiering under återstående studietid säkerställs.

Stipendier för forskarstudier inrättas inte vid högskolan. Studiefinansiering av forskarutbildning genom egen förmögenhet eller pension är inte tillåtet vid högskolan.

Här kan du läsa "Regler om studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i Borås" i sin helhet.