Huvudmeny

Presentationer

Att skapa en presentation kan vara påfrestande. Här finns några tips för att minska stressen inför olika typer av presentationer.

Designa en poster

Som forskarstuderande så funderar du kanske på hur du ska skapa en poster, en som har precis rätt mängd text och bilder, som är översiktlig men som ändå ger en bra förståelse för utomstående vad forskningsprojektet går ut på.

Collin Purrington har en hel webbplats om hur du skapar en poster som förmedlar din forskning på ett effektivt sätt. Det finns mallar, konkreta tips på vad man ska göra och inte göra i poster-sammanhang, som t.ex. att inte göra den för lång, använd kursiv-stil istället för understrykning, använd grafer när möjligt, använd högupplösta bilder om du måste använda bilder och för oss som inte har engelska som modersmål bör formen "data are" användas istället för "data is"; data är plural-formen av datum.