Byte av handledare - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Byte av handledare

Om problem skulle uppstå med handledning är rekommendationen att du som en första åtgärd diskuterar med någon/några av dina handledare samt med din studierektor. Om handledningen av någon anledning inte fungerar har du i enlighet med Högskoleförordningen rätt till byte av handledare. Begäran om byte av handledare gör du skriftligen till studierektor och berörd nämnd.

Beslut om att tillsätta en ny huvudhandledare grundat på önskemål från dig som doktorand skall tas i forskarutbildningsutskottet alternativt KFU-nämnden. En begäran om att enbart byta biträdande handledare hanteras i första hand genom dialog på akademinivå som ansvarig studierektor ska understödja. 

Dokument