Huvudhandledare - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Huvudhandledare och biträdande handledare

Så snart som möjligt efter din antagning utser nämnden för Konstnärig forskning- och utbildning, eller det utskott som FoU-nämnden inrättat för detta, på förslag från studierektor minst två handledare, vara en är huvudhandlare och övriga är biträdande handledare. Huvudhandledaren är en erfaren, minst docentkompetent forskare/lärare.

Huvudhandledaren ansvarar för att se till att du kommer igång med din forskningsuppgift och att ni tillsammans upprättar din individuella studieplan. Till ansvarsuppgifterna hör också att se till att du får kvalificerad handledning av någon av dina handledare så att det är möjligt för dig att följa din individuella studieplan.

Det är viktigt att ha en bra relation med huvudhandledaren och att ni kontinuerligt träffas för att diskutera det vetenskapliga arbetet. Detta är särskilt viktigt i början av dina forskarstudier så att du snabbare kan komma igång med ditt avhandlingsarbete.