Huvudmeny

Introduktionsdag för doktorander

Varje höst sker en årlig introduktionsdag för doktorander. Syftet är att ge dig som arbetar som doktorand en inblick i de delar av högskolans organisation och målsättningar som har betydelse för din egen forskarutbildning. Dagen erbjuder även goda tillfällen för mer informella diskussioner över kaffe och lunch. Programmet är främst anpassat till dig som nyligen antagits till och påbörjat en forskarutbildning, men alla doktorander som känner att de vill ta del av den information som erbjuds är välkomna.

Höstterminen 2016

Tisdagen den 25 oktober kommer årets introduktionsdag äga rum. En inbjudan kommer skickas ut till alla berörda doktorander. Nyhet för i år är att introduktionen kommer avslutas med en gemensam kvällsaktivitet för samtliga doktorander. En separat inbjudan till denna aktivitet kommer också att skickas ut.

Sista anmälningsdag är den 7 oktober.Vänligen maila hanna.kantola@hb.se 

Tid: 13.00 - 16.15 Introduktion och därefter efterföljande kvällsaktivitet
Lokal: C728