Huvudmeny

Kurskatalog

Här ser du planerat utbud och planerade perioder för högskolans forskarutbildningskurser. Det finns också information om kursplan, kursansvarig och kontaktperson (längst ned på sidan). Anmälningstid och startdatum aviseras normalt någon månad före kursstart.

Termin och kurs

HT 2016 

Informationssökning för doktorander 2,5 hp, kursplan 
(6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 2/11 & 29/12)
Anmälan: jonas.andersson@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp, kursplan
(Löpande kursstart)
Anmälan: päivi.ylitervo@hb.se

Akademiskt skrivande, 5 hp, kursplan 
(Kursdatum: 12/10, 4/11, 25/11, 12/12, 17/1, 7/2)
Anmälan: anette.trennedal@hb.se 

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp, kursplan
(26/8, 23/9, 21/10, 18/11 och 16/12)
Anmälan: sigrid.dentler@hb.se 

Kvalitativa forskningsmetoder 7,5 hp, kursplan 
(startar 25 oktober & slutar 25 november, däremellan möten varje tisdag och torsdag för föreläsningar och seminarium)
Anmälan: jonas.andersson@hb.se

Dynamics of Knowledge Organization, 7,5 hp, kursplan
(startar 6/12 och ges på halvfart. Mer info i slutet av okt)
Viktig information gällande kursen, läs här.
Anmälan: jonas.andersson@hb.se

Elektrisk karakterisering av textila material, 5 hp, kursplan

Processer för avancerade, funktionella smarta textilier/material I, 7.5 hp, kursplan

Processer för avancerade, funktionella smarta textilier/material II, 7.5 hp, kursplan

VT 2017

Vetenskapsteori I 5 hp, kursplan
Preliminärt schema här.
Anmälan:jonas.andersson@hb.se
Kursansvarig: Jan Nolin

Vetenskapsteori II 2,5 hp, kursplan
Se preliminärt schema.
Anmälan: jonas.andersson@hb.se
Kursansvarig: Jan Nolin

Kvantitativa analysmetoder i bliblioteks- och informationsvetenskap, 7,5 hp.
Se schema.
Anmälan: jonas.andersson@hb.se
Kursansvarig: Mikael Gunnarsson

Forskningsetik, 2,5 hp, kursplan 
Kursdatum: 4/5 kl.  9-12 (H302), 5/5 kl. 9-12 (H302) samt 18/5 kl. 9-16 (H302)
Anmälan:jonas.andersson@hb.se
Kursansvarig: Lars Sandman

Forskningsseminarium, 1 hp, kursplan (Löpande kursstart)
Anmälan: päivi.ylitervo@hb.se

Projektstyrning för forskarstuderande, 4 hp, kursplan

HT2017

Informationssökning för doktorander 2,5 hp, kursplan
Start 3 okt, slut 6 december - kursdag tisdagar
Kursschema, pdf
Anmälan: jonas.andersson@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp, kursplan 
(Löpande kursstart)
Anmälan: peter.ahlstrom@hb.se

Akademiskt skrivande, 5 hp, kursplan 
Kursdatum: (6/10, 3/11, 24/11, 15/12, 19/1, 16/2)
Anmälan: jonas.andersson@hb.se

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp, kursplan
Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp, kursplan (eng)
(29/8, 22/9, 13/10, 20/10, 17/11 och 15/12)
Anmälan: sigrid.dentler@hb.se 

Du har även möjlighet att ansöka om att deltaga på kurser som ges av Högskolan i Skövde. Klicka på länkarna nedan för att få information om deras kursutbud för läsåret 2017/2018.

Kurser läsåret 2017  

Kurser läsåret 2018

Kontaktpersoner

Academic writing: Fernando Seoane Martinez
Forskningsetik: Lars Sandman
Forskningsseminarium: Peter Ahlström
Framtidens e-tjänster: Gustaf Nelhans
Informationssökning för doktorander: Björn Hammarfeldt
Introduktionskurs i högskolepedagogik: Sigrid Dentler
Klassiker inom biblioteks- och informationsvetenskap: Elena Maceviciute 
Kvantitativa metoder: Mikael Gunnarsson
Vetenskapsteori: Jan Nolin
Dynamics of Knowledge Organization: Nasrine Olson