Huvudmeny

Kvalitetssäkring

Högskolan har tagit fram ett nytt kvalitetsledningssystem som håller på att implementeras i verksamheten. Som ett led i detta kommer en kontinuerlig självvärdering av högskolans utbildningar på samtliga utbildningsnivåer äga rum. Viktiga parter i detta arbete är högskolans nämnder och utskott. Målet är att kvalitetssäkring genomgående skall genomsyra verksamheten.

Redan i dagsläget finns beslutat att samtliga kurser i forskarutbildningen ska utvärderas. Utvärderingen kan genomföras på ett flertal olika sätt beroende på kursens karaktär och antalet deltagare. Som doktorand kan du alltid vid kursstarten efterfråga information om hur utvärderingen ska genomföras.