Huvudmeny

Avbrott av studier

Om du som doktorand har bestämt dig för att inte fortsätta din forskarutbildning måste ett dokument som registrerar ditt avbrott fyllas i. Registrering av studieavbrott innebär att Högskolan i Borås inte längre har ett ansvar för din forskarutbildning. De delar du trots allt genomfört av din forskarutbildning, och som finns dokumenterade bl.a. i Ladok, kan vara av intresse om du i framtiden skulle antas som forskarstuderande vid något annat lärosäte.

Detta dokument ska också användas då du mottagit ditt examensbevis och då du också formellt avslutar dina forskarstudier. Det är viktigt att påpeka att detta dokument inte fylls i och lämnas in till forskningshandläggare innan examen är registrerad i Ladok.

 

Blankett

Registrering av studieavbrott (pdf)