Huvudmeny

Friskvårdsbidrag

Anställda vid högskolan har möjlighet att erhålla friskvårdsbidrag.

Det årliga bidraget är 1 000 kr för tillsvidareanställda och 500 kr för visstidsanställda upp till 6 månader. Högskolan tillämpar helt och hållet Skatteverkets regler.

För att ta del av bidraget registrerar du ditt utlägg i Primula under menyval Friskvårdsbidrag. När du registrerat ditt utlägg hämtar du den blankett som skapas. Till blanketten bifogar du originalkvitto, eller om betalning gjorts via autogiro kontoutdrag från t.ex. internetbank, tillsammans med avtalet som ligger till grund för betalningen. Underlagen skickas till HR-Lön. 

För att innevarande års ersättning ska utbetalas måste underlaget vara HR-Lön tillhanda i början av december månad. För exakt datum se första sidan i Primula.

Arbetstagare som är tjänstlediga på heltid för arbete hos annan arbetsgivare omfattas inte av förmånen.