Huvudmeny

Arbetsmiljö och juridik

På denna sida kan du se vilka kurser du som medarbetare kan gå inom arbetsmiljö och juridik.

Hållbara böcker

Saknas det datum för en kurs du är intresserad av att gå? Kontakta Sara Svensson på HR och anmäl ditt intresse.

Brandskydd (e-learning)

Tidsåtgång: 30 minuter

Fr o m mars 2014 kan medarbetare genomgå en webbaserad utbildning i brandskydd. Arbetsmiljöverket betonar i föreskriften om arbetsplatsen utformning vikten av att informera om och öva utrymning. Det är viktigt att anställda och besökare har kunskap om hur man ska bete sig vid
en utrymning.

Med anledning av detta erbjuds en webbaserad utbildning. Utbildningen består av en introduktionsfilm och en interaktiv kunskapstest med 12 frågor.

Målgrupp: alla medarbetare vid högskolan, även timanställda

Login

För att erhålla login till utbildningen - kontakta HR.

Brandsläckningsutbildning

Utbildningen är på två timmar.
Kursen ger kunskap och utbildning i att förebygga brand och att agera på rätt sätt för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud. 1 timma teori och 1 timma praktik där deltagarna får prova att släcka med handbrandsläckare samt öva brand i kläder på docka.

Kursen riktar sig till alla anställda som är intresserade och vill lära sig detta. Skyddsombud samt personer som arbetar i arbetsmiljökommittéer bör gå utbildningen. Utbildningen hålls på Räddningstjänstens övningsområde vid Guttasjön. Kursdeltagare ombesörjer själva transport till och från Guttasjön.

Utbildningstillfälle 2016:
Information om datum kommer snart.

Sista anmälningsdag: invänta information
Anmälan görs till HR.

 Deltagarantalet är begränsat till 20 deltagare per tillfälle. Vi vill att det ska finnas en kunskapsspridning bland akademier/enheter varför vi förbehåller oss rätten att besluta antalet personer som deltar per akademi/enhet vid stort intresse.

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Utbildningen är på 3 dagar
Efter genomgången utbildning skall deltagarna ha utvecklat ett förhållningssätt och fått kunskaper om metoder och arbetssätt för att kunna genomföra arbetsmiljöarbetet och förstått att arbetsmiljöområdet är så stort att det inte är möjligt för en person att kunna allt.

Kursen riktar sig till alla chefer med personalansvar, skyddsombud samt personer som ingår i skyddskommittéer.

Utbildning planeras till våren 2016.

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning

Kursen ger dig en teoretisk och praktisk kunskap att utföra hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Du skall efter genomgången kurs på ett acceptabelt sätt kunna genomföra en hjärt- lungräddning samt ge första hjälpen. Kursen vänder sig till alla anställda som är intresserade och vill lära sig detta. Ditt namn kommer efter genomgången utbildning läggas ut i vårt arbetsmiljöverktyg för att du i så fall kan bli en av de personer som vi kan kontakta om det händer något.

Deltagarantalet är begränsat till 12 deltagare per tillfälle. Vi vill att det ska finnas en kunskapsspridning bland akademierna/enheterna varför vi förbehåller oss rätten att besluta antalet personer som deltar per akademi/enhet vid stort intresse.

Inga utbildningstillfällen planerade för närvarande.

Kostnad: ca 290 kr/deltagare (vid 12 anmälda. Priset kan stiga något vid färre antal deltagare)

Förvaltningsrätt

Efter genomgången utbildning ska du ha fått grundläggande kunskaper om de regelsystem som styr myndigheter/högskolor och vilken påverkan dessa har i vår verksamhet såsom en statlig myndighet/högskola. Du ska även ha fått sådana kunskaper så att du kan avgöra när du själv kan handlägga i dessa frågor och när du behöver ta hjälp av t ex jurist eller registrator etc för att handlägga på ett korrekt sätt.

Utbildningen vänder sig i första hand till nyanställd personal, men all personal som vill uppdatera sina kunskaper är välkomna. Utbildningen är på en dag

Inga planerade utbildningstillfällen för närvarande.

Deltagarantalet är begränsat till 25 platser.