Huvudmeny

edagogisk Utvecklingskonferens vid Högskolan i Borås (PUHB)

Tom föreläsningssal

Högskolepedagogik

Högskolan i Borås bedriver professionsinriktade utbildningar av hög kvalitet. God utbildningskvalitet nås, upprätthålls och förbättras genom engagerande pedagogik och kontinuerlig professionsutveckling för högskolans lärare. Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) erbjuder utbildningar och aktiviteter för de högskolelärare som vill utveckla sin pedagogiska kunnighet och medvetenhet. 

PUF erbjuder förutom en högskolepedagogisk grundkurs om 15 hp även kurser i IKT och lärande, utbildning för handledare för examensarbeten och kurser för handledare inom forskarutbildningen.

PUF kan även vara behjälplig genom konsultationer, där specifika kurser för studenter eller praktiska pedagogiska problem analyseras och diskuteras i sin kontext.

PUF anordnar även seminarier om pedagogisk utveckling inom högskolan. Dessa seminarier är öppna för alla anställda vid Högskolan i Borås. 

PUHB logo