Huvudmeny
Pågågende konsultation

Högskolepedagogisk konsultation

Funderar du på vad blended learning är? Behöver du hjälp med att skriva kursplan? Är du intresserad av att lära mer om hur (ny) teknik kan användas i din undervisning? Vill du diskutera frågor som rör din lärarkompetens? Söker du alternativa examinationsformer?

Du kan få praktiskt och pedagogiskt stöd i syfte att utveckla din lärarpraktik. Handledning tillämpas individuellt eller i grupp. Det ges dessutom regelbundet högskolepedagogiska kurser och aktiviteter. Vilka dessa är kan du få information om på sidorna för Utbildning.

Om du har frågor av pedagogisk karaktär eller vill diskutera något som rör din lärarroll eller undervisning, är du välkommen att kontakta Marie Hjalmarsson på Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF). Hon förmedlar en kontakt så att du kan erhålla praktiskt och pedagogiskt stöd i syfte att utveckla din lärarpraktik. Handledning tillämpas individuellt eller i grupp.

Områden som PUFs medarbetare arbetar med är: 

  Handledningsfrågor  
  Plagieringsförebyggande åtgärder 
  Flexibelt lärande (blended learning, pedagogik & teknik) 
  Examination, bedömning och betygssättning 
  Kursdesign 
  Pedagogisk användning av PING PONG
  Lika villkor & undervisning; normkritisk pedagogik
  Aktionsforskning