Huvudmeny
Pågågende konsultation

Högskolepedagogisk konsultation

Funderar du på vad blended learning är? Behöver du hjälp med att skriva kursplan? Är du intresserad av att lära mer om hur (ny) teknik kan användas i din undervisning? Vill du diskutera frågor som rör din lärarkompetens? Söker du alternativa examinationsformer?

Om du har frågor av pedagogisk karaktär eller vill diskutera något som rör din lärarroll eller undervisning, är du välkommen att kontakta medarbetarna på Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF). Du kan då erhålla praktiskt och pedagogiskt stöd i syfte att utveckla din lärarpraktik. Handledning tillämpas individuellt eller i grupp.

Områden som nedanstående medarbetare arbetar med är: 

  Handledningsfrågor  
  Plagieringsförebyggande åtgärder 
  Flexibelt lärande (blended learning, pedagogik & teknik) 
  Examination, bedömning och betygssättning 
  Kursdesign 
  Pedagogisk användning av PING PONG
  Lika villkor & undervisning; normkritisk pedagogik 
  Aktionsforskning