Huvudmeny
Hand som håller i en surfplatta

IKT

Sektionen för pedagogisk forskning och utveckling (PUF) erbjuder ett flertal kurser i skärningspunkten mellan IKT och pedagogik. Kurserna syftar till att ge högskoleläraren moderna verktyg för att förbättra och effektivisera sin lärargärning. 

PING PONG

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller som vill fräscha upp dina kunskaper rörande lärplattformen PING PONG. Syftet med kursen är att du ska skaffa dig en grund för att kunna utnyttja PING PONG på ett bra pedagogiskt sätt i din undervisning eller i andra situationer där PING PONG kan vara ett bra hjälpmedel.

Varje kurs omfattar två halvdagar.

HT 2016
Kurs 1: 29 september och 6 oktober 09:00-12:00
Sista anmälningsdag: 19 september

Kurs 2: 29 november och 6 december 09:00-12:00
Sista anmälningsdag: 18 november

 Anmälan via PING PONG-katalogen

 För mer information, kontakta Anita Eklöf

 

PING PONG-inspiration

Inspirationstillfället vänder sig till dig som har grunderna i lärplattformen PING PONG och som vill lära dig mer om hur PING PONG kan användas. Robin Bramsäter från Ping Pong AB kommer att gå igenom:

  • Hur du jobbar med Inbjudningar
  • Hur du kan skapa Tabeller
  • Olika tips m.m.

Tid: 4 oktober kl. 10:30-11:30

Sista anmälningsdag: 2 oktober

 Anmälan via PING PONG-katalogen

 För mer information, kontakta Anita Eklöf

 

Digitala lärresurser

Digitala eller elektroniska lärresurser är material eller program som används i undervisning och lärande. Det kan vara allt från små mediafiler till kompletta kursmaterial och läromedel.

Lärare erbjuds praktiskt stöd och rådgivning för att utveckla sin användning av digitala lärresurser med ett högskolepedagogiskt perspektiv. Handledning ges individuellt eller i grupp, och det finns goda möjligheter att anpassa arbetsformerna efter behov.

PUF erbjuder pedagogisk konsultation eller handledning i hur ni kan utveckla er användning av digitala lärresurser inom era kurser? Vi guidar dig även i hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitalt material. Boka gärna in en tid för att lära mer eller diskutera olika idéer. 

För mer information, kontakta Ramón Garrote

 

Surfplatta (iPad) som ett pedagogiskt hjälpmedel

Högskolans personal erbjuds workshops i pedagogisk användning av surfplattor.

Tillfälle 1:
Surfplattan som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen, dess grundläggande funktioner och användningsområden diskuteras.

Tillfälle 2:  
Appar, mail, filåtkomst, iCloud, AppleTV, uppdateringar och tillbehör diskuteras.

För mer information, kontakta Ramón Garrote

 

Interaktiv whiteboard (Smart Board)

Högskolans personal erbjuds en workshop om användning av interaktiva whiteboards (Smartboards) i undervisningen. En Smartboard är en interaktiv whiteboard eller skärm som är ansluten till en dator. Interaktionen styrs direkt från whiteboarden/skärmen med fingrar eller med en penna.

Workshopen anordnas efter överenskommelse och utformas efter önskemål. Det finns även möjlighet, efter avslutad workshop, att låna en mobil interaktiv whiteboard för fortsatt övning.

För mer information, kontakta Ramón Garrote

 

Lärplattformen Moodle

Högskolans personal erbjuds workshops för att snabbt komma igång med Moodle; dels i sin egen undervisning och dels som ett verktyg för samarbete med externa aktörer. 

Internationalisering har lett till att högskolans personal samarbetar med andra lärosäten runt om i världen. Lärare vid högskolan deltar i internationella projekt som bland annat innebär att de har ett delat ansvar för undervisning på kurser. En ofta använd lärplattform/LMS i sådana sammanhang är Moodle. 

Workshopen anordnas efter överenskommelse och utformas då efter önskemål.

Moodle (extern länk)
Open Source (extern länk)

För mer information, kontakta Ramón Garrote

 

Nätverksträffar flexibelt lärande/distansundervisning

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, PUF, har ett nätverk för personer som har intresse och erfarenhet av att arbete med distansundervisning och som tillsammans med andra vill fortsätta att utveckla undervisningsformer och arbetssätt.  

Att utveckla former och arbetssätt för flexibelt lärande/distansundervisning är strategiskt viktigt för högskolan.  Nätverket har som syfte att bidra till både individuell kompetensutveckling och utvecklande av gemensamma förhållningssätt och strategier vilket höjer kvaliteten på distansutbildningar/distansundervisning. Dessutom öppnar nätverket upp möjligheter att sprida goda exempel och erfarenheter inom högskolan och över akademigränserna.

Nätverket kommer att träffas fyra gånger per termin. Varje träff är tre timmar. Utöver dessa träffar tillkommer tid för förberedelse och inläsning av litteratur.

Träffar våren 2016

  • Onsdag 24/2 kl. 10-12 tema Digital examination och utveckling av högskolepedagogisk kurs i IKT/flexibelt lärande
  • Onsdag 6/4 kl. 10-12 prel. tema: Erfarenheter från Australien
  • Onsdag 4/5 kl. 13-15
  • Onsdag 1/6 kl. 10-12

Alla träffar är i lokal B656.

För mer information kontakta Linda Borglund eller Ramón Garrote

Länk till Forskning på HögskolepedagogikLänk till Utbildning på HögskolepedagogikLänk till Personal och kontakt på Högskolepedagogik
Länk till Konsultation på HögskolepedagogikLänk till Kalendarium på HögskolepedagogikLänk till IKT på Högskolepedagogik