Huvudmeny
Svarta tavlan

Kalender

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning ordnar kurser, workshops och aktiviteter för pedagoger som vill uppdatera eller fördjupa sina kunskaper i högskolepedagogik. Notera att vissa aktiviteter och workshops kräver föranmälan.  

2016

 

September

15 september
09.00-16.00
(Kursdag) Att handleda studenter, 7,5 hp.

22-23 september
09.00-16.00
(Kursdagar) Högskolepedagogisk grundkurs, 15 hp.

27 september
13.00-16.00
Seminarium: Utveckling av bedömarkompetens
Detta seminarium behandlar frågor om bedömarkompetens (”assessment literacy”) och hur lärare kollegialt kan utveckla sådan kompetens genom olika former av sambedömning. Seminariet utgör det första tillfället i PUF:s seminarieserie kring examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning. Anmälan till seminariet görs till Magnus Levinsson (magnus.levinsson@hb.se) senast den 20 september.  

 

Oktober

6 oktober
09.00-16.00
(Kursdag) Att handleda studenter, 7,5 hp.

11 oktober

09.00-12.00
Undervisa tillgängligt - föreläsning och workshop
Hur kan vi skapa lika villkor när alla är olika? Välkommen till en föreläsning där du ges tips och idéer om hur du kan göra din undervisning mer tillgänglig för alla. Dessutom ges tillfälle att öva praktiskt.
Anmälan görs till linda.borglund@hb.se senast 26 september


13.00-16.00
Seminarium: Examination via muntliga seminarier
Många av oss som arbetar i högre utbildning vittnar om det svåra i att få examinerande litteraturseminarier att bli givande och valida. Seminarietillfället behandlar detta fenomen. Seminariet utgör det andra tillfället i PUF:s seminarieserie kring examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning. Anmälan till seminariet görs till Anita Norlund (anita.norlund@hb.se) senast den 4 oktober.  

20-21 oktober
09.00-16.00
(Kursdagar) Högskolepedagogisk grundkurs, 15 hp.

 27 oktober
09.00-16.00
(Kursdag) Att handleda studenter, 7,5 hp.

 

November


1 november
13.00-16.00
Seminarium: Bedömning av studenters kritiska färdigheter
Att bedöma studenters kritiska färdigheter är ett centralt fenomen för lärare i högre utbildning. Samtidigt visar studier att företeelsen ’kritiska färdigheter’ inte är alldeles lätt att definiera eller fånga. Seminariet utgör det tredje tillfället i PUF:s seminarieserie kring examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning. Anmälan till seminariet görs till Anita Norlund (anita.norlund@hb.se) senast den 25 oktober.  

10 november
09.00-16.00
(Kursdag) Att handleda studenter, 7,5 hp.

17 november
09.00-16.00
(Kursdag) Lärande och undervisning för hållbar utveckling, 5 hp.

24-25 november
09.00-16.00
(Kursdagar) Högskolepedagogisk grundkurs, 15 hp.


December


8 december
09.00-16.00
(Kursdag) Att handleda studenter, 7,5 hp.

14 december
09.00-16.00
(Kursdag) Lärande och undervisning för hållbar utveckling, 5 hp.

15-16 december
09.00-16.00
(Kursdagar) Högskolepedagogisk grundkurs, 15 hp.

Länk till Forskning på HögskolepedagogikLänk till Utbildning på HögskolepedagogikLänk till Personal och kontakt på Högskolepedagogik
Länk till Konsultation på HögskolepedagogikLänk till Kalendarium på HögskolepedagogikLänk till IKT på Högskolepedagogik