Huvudmeny
Bi på gul blomma

Pedagogiska utvecklingsmedel

Rektor har, utifrån högskolans övergripande mål sätta studentens lärande i centrum och det efterföljande fokusområdet högskolepedagogisk utveckling, beslutat att ge medarbetare möjlighet att ansöka om medel för pedagogiskt utvecklingsarbete (dnr 176-16).

Utlysning av 2017 års medel öppnar i maj och sista ansökningsdagen är 2017-08-31.
Beslut om tilldelade medel kommer att meddelas senast 15 oktober 2017.

Anvisningar för utformningen av ansökan hittar du här. (PDF-fil)

För att skicka in din ansökan använder du dig av nedanstående formulär. När du har skickat in formuläret får du ett bekräftelsemejl med ytterligare information om fortsatt förfarande. Om du inte får ett bekräftelsemejl har inte formuläret skickats in korrekt och då behöver du kontakta Magdalena Hjers.

För eventuella frågor kring utlysningen om pedagogiska utvecklingsmedel, kontakta Lill Langelotz.

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL