Huvudmeny

Att handleda doktorander

I kursen ingår cetrala teman såsom forskarutbildningens mål, innehåll och form samt lokala, nationella och internationella regelverk. Kursen syftar till fördjupad förståelse för forskarhandledning i relation till forskarutbildningens förutsättningar och villkor samt forskningsprocessens faser.

I kursen ingår centrala teman såsom forskarutbildningens mål, innehåll och form samt lokala, nationella och internationella regelverk. Studiekulturer och olika dimensioner av maktrelationer i samband med handledning behandlas. Vidare ingår problematisering av handledarstilar, handledningssituationer och den egna handledarrollen. Dessutom behandlas forskningsprocessers faser såsom planering, skrivande, kritiskt tänkande samt värdering och kommunikation av forskningsresultat. I kursen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner, litteraturseminarier och övningar.

Kursen har sammanlagt sju schemalagda kurstillfällen, där sex av dessa är gemensamma och fördelade på de två lärosätena. Det sjunde kurstillfället genomförs på det egna lärosätet med lokalt förankrade kursaktiviteter. Kursen  ges på svenska men litteratur och annat innehåll på engelska kan förekomma.

För att få kursintyg krävs, förutom fullgjorda kursuppgifter, deltagande vid samtliga kurstillfällen. Kursen ger inte högskolepoäng.

Kursen ges 2018/2019, i samverkan med Högskolan Väst.

Datum för kurstillfällena är:
15-16 november
7-8 februari
28-29 mars

Det lokala tillfället för deltagare från HB blir preliminärt 7 december (halvdag).

Anmäl dig via webbformuläret nedan. Sista anmälningsdagen är 2018-10-05.

För mer information, kontakta marie.hjalmarsson@hb.se

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL.

Anmälan - Att handleda doktorander

Ange om du handleder/har handlett doktorander