Huvudmeny

Att handleda studenter 7.5 hp

Denna handledarutbildning riktar sig till de lärare och doktorander som handleder eller står inför att handleda studenter i samband med deras självständiga arbeten/examensarbeten. Kursen omfattar 7.5 hp och genomförs under sex schemalagda heldagar.

Kursen ger en introduktion till handledarskap, där bland annat övergripande regelverk, handledarroller, handledningsprocessens delar, kvalitetskriterier och etiska aspekter på handledning behandlas.   

Innehållet utformas delvis i samråd med deltagarna för att tillgodose program- och akademispecifika såväl som individuella önskemål. Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift samt via förberett seminariedeltagande. 

Möjlighet finns att skräddarsy upplägg för sektioner, lärarlag och grupper.

Kursplan Att handleda studenter

För information, kontakta Marie Hjalmarsson.

Nästa kursstart sker våren 2019.

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL.