Huvudmeny

Högskolepedagogisk grundutbildning, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som undervisar vid Högskolan i Borås. Du kan till exempel vara ny lärare, erfaren lärare, doktorand, professor eller bibliotekarie.

Universitetslärares professionella praktik är utgångspunkt och kursen är upplagd enligt följande teman: Villkor för lärande, Undervisning för försåelse, Reflektion och kritiskt tänkande. Universitetlärares myndighetsuppdrag, högskolelag och högskoleförordningens regler, lokala styrdokument ingår som ramverk för rättsäker undervisning och utbildning.

Bland annat ger kursen förmåga till ett reflekterande förhållningssätt över hur undervisning kan designas för att stödja studenters lärande.

"Nu kan jag sätta ord på vad jag gör och diskutera pedagogiska frågor med andra lärare" (kursdeltagare 2016/17) 

Utbildningen sträcker sig över ett helt läsår med start på hösten. Kurstillfällena är förlagda till Högskolan i Borås och omfattar två dagar ca en gång i månaden. Däremellan används lärplattformen PING PONG för inlämning av uppgifter, diskussioner i forum, information osv. I kursen arbetar vi bland annat med reflektionsuppgifter utifrån casemetodik,  kollegiala erfarenhetsutbyten men självklart ingår också föreläsningar med intressant expertis. Kursen avslutas med att presentera ett eget högskolepedagogiskt utvecklingsarbete vid en intern pedagogisk konferens (PUHB). 

Kurslitteratur tillhandahålls kostnadsfritt vid kursstart.

Anmäl dig i formuläret nedan. Sista anmälningsdagen är 2018-08-22.

Kursplan (pdf)

För mer information, kontakta Marie Hjalmarsson eller Susanne Strömberg Jämsvi

Kursdagar HT 2018
13 & 14 september
4 & 5 oktober
25 & 26 oktober
15 & 16 november
6 & 7 december

Kursdagar VT 2019
31januari & 1 februari
28 februari & 1 mars
21 & 22 mars
25 april PUHB-konferens
24 maj (förmiddag)

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL

Anmälan Högskolepedagogisk grundutbildning