Huvudmeny

Högskolepedagogisk introduktionskurs 3 hp

Kursen ges på engelska och riktar sig i första hand till doktorander som endast har baskunskaper i svenska. Kurspoängen kan senare tillgodoräknas som en del av Högskolepedagogisk grundutbildning 15 hp.

I kursen behandlas, utifrån aktuell pedagogisk och didaktisk forskning, studenters lärande och lärarprofessionen med syftet att öka deltagarnas förmåga att undervisa och utvecklas som lärare inom högskolan. Kursens utgångspunkt utgörs av grundläggande begrepp och modeller för lärande, samt deltagarnas egen erfarenhet av lärarprofessionen. Dessa analyseras och relateras till deltagarnas kunskapssyn, till olika praktiker inom det egna kunskapsområdet, samt till studenternas framtida professioner. Undervisningen är interaktiv och bygger på aktivt deltagande med inslag av praktiska moment.

Kursen omfattar en halvdag och fyra heldagar utöver litteraturläsning och uppgifter, med följande kursdagar:

  • 26/1 Kursintroduktion (9.00-12.00)
  • 23/2 (8.30-16.00)
  • 23/3 (8.30-16.00)
  • 27/4 (8.30-16.00)
  • 25/5 (8.30-16.00)

Kursen ges på engelska.

Kursplan

Anmäl dig via denna länk. Sista anmälningsdagen är 2018-01-05.

För mer information om kursen kontakta Kathleen Mahon.

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL.

Teaching and learning in higher education


Kursrapporter