Huvudmeny

IKT-stödd undervisning i högre utbildning 7.5 hp

Denna kurs syftar till att öka förmågan hos lärare inom högskolan att bedriva undervisning med stöd av IKT samt att förstå dagens digitala resurser. Praktiska exempel på IKT-stöd för undervisning kommer att presenteras och diskuteras. I kursen ingår att genomföra ett projekt med utgångspunkt i den egna undervisningen. Kursen riktar sig till undervisande personal som redan gått Högskolepedagogisk grundutbildning och nu vill fördjupa sig.

I kursen får deltagarna till stor del arbeta med egen befintlig och framtida undervisning som utgångspunkt.

Klicka här för kursplanen.

För mer information, kontakta ramon.garrote@hb.se

Samtliga tillfällen för kursen 2018/2019 startar kl. 13.00.

2018
25/9 Kursstart
8/10 Föreläsning 1
23/10 Inspelad föreläsning
6/11 Föreläsning 2
13/11 Föreläsning 3
11/12 Webbinarie

2019
14/1 Projektpresentation
5/2 Diskussion/workshop
26/2 Handledning Projektarbete
24/4 Handledning Projektarbete
28/5 Examination

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL.

Anmälan IKT-stödd undervisning - 7,5 hp