Huvudmeny

Examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning

Välkommen till en seminarieserie kring tematiken examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning. Seminarierna vänder sig till alla lärare på Högskolan i Borås som är intresserade av dessa frågor och som vill utveckla sin bedömarkompetens.

Samtliga dagar 13.00-16.00
Våren 2018
2018-02-06 Utveckling av bedömarkompetens
2018-03-13 Examination via muntliga seminarier
2018-04-10 Bedömning av studenters kritiska färdigheter

Hösten 2018
2018-09-11 Utveckling av bedömarkompetens
2018-10-09 Examination via muntliga seminarier
2018-11-13 Bedömning av studenters kritiska färdigheter

Våren 2019
2019-02-05 Utveckling av bedömarkompetens
2019-03-12 Examination via muntliga seminarier
2019-04-09 Bedömning av studenters kritiska färdigheter

Vid frågor, kontakta Anita Norlund (anita.norlund@hb.se)  eller Magnus Levinsson (magnus@levinsson@hb.se)

Utveckling av bedömarkompetens

Detta seminarium behandlar frågor om bedömarkompetens ("assessment literacy") och hur lärare kollegialt kan utveckla sådan kompetens genom olika former av sambedömning. Under seminariet kommer du att genomföra en uppgift som går ut på att kritiskt granska en examinationsuppgift som används för summativ bedömning i någon av de kurser som du undervisar i. Uppgiften kommer att genomföras i mindre grupper tillsammans med några andra seminariedeltagare.

Tid: 13.00-16.00 vid varje tillfälle.
Datum: 2018-09-11 och 2019-02-05

Klicka här för mer information och anmälan till utveckling av bedömarkompetens.
Sista anmälningsdagen är 10 arbetsdagar före respektive utbildningstillfälle.

Seminarium: Examination via muntliga seminarier

Många av oss som arbetar i högre utbildning vittnar om det svåra i att få examinerande litteraturseminarier att bli givande och valida. Seminarietillfället behandlar detta fenomen. Först presenteras en konkret och delvis visuellt orienterad examinationsform som har visat sig fungera bra i praktiken. I ett workshop-arrangemang behandlar vi sedan enskilt och tillsammans ur detta exempel kan utvecklas och förfinas oavsett vilken akademisk disciplin vi hör hemma i.

Tid: 13.00-16.00 vid varje tillfälle.
Datum: 2018-10-09 och 2019-03-12

Klicka här för mer information och anmälan till Examination via muntliga seminarier.
Sista anmälningsdagen är 10 arbetsdagar före respektive utbildningstillfälle.

Seminarium: Bedömning av studenters kritiska färdigheter

Att bedöma studenters kritiska färdigheter är ett centralt fenomen för lärare i högre utbildning. Samtidigt visar studier att företeelsen "kritiska färdigheter" inte är alldeles lätt att definiera eller fånga.Under det här seminariet reder vi ut vad kritiska färdigheter kan betyda mer och hur man konkret kan utforma examinationer som fångar denna gärdighet.

Tid:13.00-16.00 vid varje tillfälle.
Datum: 2018-11-13 och 2019-04-09

Klicka här för mer informationa och anmälan till Bedömning av studenters kritiska färdigheter.
Sista anmälningsdagen är 10 arbetsdagar före respektive utbildningstillfälle.

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL.