Huvudmeny

Seminarium: Bedömning av studenters kritiska färdigheter

Att bedöma studenters kritiska färdigheter är ett centralt fenomen för lärare i högre utbildning. Samtidigt visar studier att företeelsen "kritiska färdigheter" inte är alldeles lätt att definiera eller fånga. Under det här seminariet reder vi ut vad kritiska färdigheter kan betyda mer och hur man konkret kan utforma examinationer som fångar denna gärdighet.

Ta gärna med dig två texter där du tycker att dina studenter inte får en tillräckligt bra bild av ett fenomen om de inte läser båda texterna. Texterna ska alltså ha lite motstridiga infallsvinklar av något slag.

Tid: 13.00-16.00 vid varje tillfälle.
Datum: 2018-04-10, 2018-11-13 och 2019-04-09

Anmäl dig via formuläret nedan, sista anmälningsdagen är 10 arbetsdagar före respektive utbildningstillfälle.

Anmälan seminarium Bedömning av studenters kritiska färdigheter

Välj det datum du vill delta*: