Huvudmeny

Seminarium: Examination via muntliga seminarier

Du behöver ta med material (instruktioner, uppgiftsbeskrivningar, betygskriterier etc.) från ett muntligt seminarium som du själv nyss har genomfört.

Tid: 13.00-16.00 vid varje tillfälle.
Datum: 2018-03-13, 2018-11-13 och 2019-04-09

Anmäl dig via formuläret nedan, sista anmälningsdagen är 10 arbetsdagare före respektive utbildningstillfälle.

Anmälan seminarium Examination via muntliga seminsarier

Välj det datum du vill delta