Huvudmeny

Till seminariet "Utveckling av bedömarkompetens" behöver du ta med dig lite material.

*En examinationsuppgift som används inom ramen för någon av de kurser som du undervisar i. Om du inte undervisar går det givetvis lika bra at utgå från en uppgift som en kollega kan bistå med. Välj en examinationsuppgift som primärt används för summativ bedömning och som bildar underlag för betygsättning av studenternas kunskaper.

*Tryck upp tre kopior av examinationsuppgiften, samt eventuellt tillhörande instruktioner, bedömningsstöd och betygskriterier, som övriga seminariedeltagare kan ta del av.

Tid: 13.00-16.00 vid varje tillfälle.

Datum: 2018-09-11 och 2018-02-05

Anmäl dig via formuläret nedan, sista anmälningsdagen är 10 arbetsdagar före respektive utbildningstillfälle.

Anmälan seminarium Utveckling av bedömarkompetens

Välj det datum du vill delta*: