Huvudmeny

Föreläsningsserie om juridik för lärare

Stora delar av lärarens och forskarens arbete styrs idag av lagar och förordningar. Sådana regler både stödjer, begränsar och ger friheter för den anställde. Under hösten anordnas därför en föreläsningsserie om de juridiska grunderna för lärarens och forskarens verksamhet.

Föreläsningarna syftar till att ge deltagaren en inblick i hur relevanta lagar och förordningar ska förstås och tillämpas. Föreläsningarna spänner över ett brett spektrum av ämnen.

Bland annat presenteras handlingsoffentlighet, de juridiska grunderna för myndighetsutövning, avtalsprinciper vid forskningssamarbeten, immaterialrätt (såsom upphovsrätt och patenträtt), offentlig upphandling, uppdragsutbildningar, disciplinförfaranden, ordningsbefogenheter och diskrimineringslagstiftning.

Tillfälle 1:

  • Att arbeta på statlig myndighet - myndighetsutövning och handlingsoffentlighet
  • Juridiskt regelverk för forskning
  • Intellektuella tillgångar och immaterialrätt

Tillfälle 2:

  • Disciplinärenden
  • Upphandlingar/inköp
  • Uppdragsutbildningar

Tillfälle 3:

  • Personuppgiftslagen
  • Diskriminering

Föreläsningsserien ges våren 2019.

För mer information, kontakta Marie Hjalmarsson.

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL