Huvudmeny

Högskolepedagogik för nybörjare

Introduktionen vänder sig till nyanställda lärare utan tidigare undervisningsvana och erbjuds kontinuerligt efter behov. Introduktionen ges enskilt eller i grupp och omfattar cirka en halv dag. Vi behandlar undervisningsformer, kursplanering och presentationsteknik.

Introduktionen ges på svenska.

Tillfällen VT 2018

26 mars kl. 09:00-12:00 (sista anmälningsdag 12 mars)

Tillfällen HT 2018

30 augusti kl.13.00-16.00

4 september kl.13.00-16.00

20 september kl. 13.00-16.00

Anmäl dig via formuläret nedan.

För mer information kontakta Linda Borglund

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL

Anmälan- Högskolepedagogik för nybörjare

Datum