Huvudmeny

Jämställdhetsintegrering i praktiken

Baskunskaper och vägledning för jämställd undervisning

På Högskolan i Borås ska studenter mötas av en miljö där alla bemöts och bedöms likvärdigt utifrån intresse och kunskap och inte utifrån normer kring kön. Studenterna ska dessutom i sin utbildning få kunskap om och möjlighet till att diskutera och problematisera jämställdhets- och genusfrågor för att kunna verka för ett mer hållbart samhälle.

I denna kortkurs får du baskunskaper om jämställdhet och genus samt konkreta exempel på och metoder för jämställd undervisning.

Kursen vänder sig till all personal inom högskolan.

Kursen är uppdelad på två halvdagar under hösten 2018:
Begrepp och forskning - 2018-10-02 kl. 13.00-16.00
Metoder och vägledning - 2018-10-23 kl. 13.00-16.00

Anmäl dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdagen är 2018-09-18.

För mer information, kontakta linda.borglund@hb.se  eller marie.hjalmarsson@hb.se

Anmälan- Jämställdhetsintegrering

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL