Huvudmeny

PING PONG

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller som vill fräscha upp dina kunskaper rörande lärplattformen PING PONG. Syftet med kursen är att du ska skaffa dig en grund för att kunna utnyttja PING PONG på ett bra pedagogiskt sätt i din undervisning eller i andra situationer där PING PONG kan vara ett bra hjälpmedel.

Varje kurs omfattar två halvdagar.

VT 2018
Kurs: 10 och 17 april 09:00-12:00
Sista anmälningsdag: 2 april
Anmälningstiden är passerad


HT 2018

Kurs: 25 september och 2 oktober 09:00-12:00
Sista anmälningsdag: 12 september
Klicka här för anmälan till 25 september och 2 oktober.

Kurs: 18 och 25 oktober 09:00-12:00 (in English)
Sista anmälningsdag: 8 oktober
Klicka här för anmälan till 18 och 25 oktober

Kurs: 22 och 29 november 09:00-12:00
Sista anmälningsdag: 12 november
Klicka här för anmälan till 22 och 29 november.

För mer information, kontakta Anita Eklöf

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL