Huvudmeny

HB Play

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) erbjuder pedagogisk konsultation eller handledning i hur du kan utveckla din användning av HB Play inom dina kurser.

Lärare erbjuds praktiskt stöd och rådgivning för att utveckla sin användning av HB Play med ett högskolepedagogiskt perspektiv. Handledning ges individuellt eller i grupp, och det finns goda möjligheter att anpassa arbetsformerna efter behov.

Har du frågor eller behöver du hjälp för att komma igång? Boka gärna in en tid för att lära dig mer eller diskutera olika idéer med Ramon Garrote.

Vad är HB Play?

HB Play bygger på Kalturas plattform och innehåller funktioner för att skapa, transkodera och spela upp media. Tjänsten innehåller funktioner för att skapa och underhålla mediebibliotek, integration med LMS-plattformar samt kan integreras med andra system. Du hittar HB Play på http://play.hb.se/.

Se mer om Kalturas plattform: https://corp.kaltura.com/About-Kaltura