Huvudmeny

Academic Writing

Det högskolepedagogiska fältet är i ständig utveckling. På nationella och internationella konferenser är forskning och utveckling inom högre utbildning ett av de snabbast växande områdena. Universitetslärare är vana att utvärdera och utveckla sin praktik, inte minst sin undervisning. Det är däremot inte lika självklart för lärare att sprida resultat av sitt förändringsarbete, och på så vis bidra till kunskapsutveckling inom högskolepedagogik.

PUF erbjuder därför regelbundet utbildning och handledning i akademiskt skrivande på engelska. Syftet är att få fler lärare på HB att vilja publicera högskolepedagogiska bidrag i engelskspråkiga tidskrifter och/eller presentera på internationella konferenser. Även den som kommit en bit på väg med en artikel är välkommen att delta.

Julie Allan, gästprofessor på Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF), håller i workshops och handledning. Alla som deltar i utbildningen får boken Writing for Peer Reviewed Journals (Thomson & Kamler, 2012). Upplägget vänder sig till lärare som har genomfört/planerar genomföra pedagogiskt utvecklings­arbete på ett sådant sätt att det kan presenteras i form av tidskriftsartikel eller konferens­paper. HB samarbetar med University of Highlands and Islands (UHI) i Skottland kring tidskriften Journal of Perspectives in Applied Academic Practice (JPAAP), vilken kan vara en tänkbar tidskrift för publikation för en del bidrag.

Nästa omgång ges den 1 november 2016 (heldag) med uppföljning den 28 mars 2017 (halvdag). Max antal deltagare är 12 personer.

Sista anmälningsdagen har passerat.

För mer information, kontakta susanne.stromberg_jamsvi@hb.se

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL