Huvudmeny

Academic Writing

Högskolan erbjuder regelbundet utbildning och handledning i akademiskt skrivande på engelska. Syftet är att få fler lärare på lärosätet att vilja publicera bidrag i engelskspråkiga tidskrifter och/eller presentera på internationella konferenser. Academic Writing vänder sig till den som har en idé om något den vill publicera, den som har genomfört en empirisk studie eller ett utvecklingsarbete och den som tidigare framför allt publicerat sig på svenska. Även den som kommit en bit på väg med en artikel eller ett konferenspaper är välkommen att delta.

Julie Allan, gästprofessor på Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF), håller i workshops och handledning. Alla som deltar i utbildningen får boken Writing for Peer Reviewed Journals (Thomson & Kamler, 2012). 

Vilken tidskrift som kan komma i fråga är avhängigt inriktningen på artikeln. Högskolan i Borås samarbetar dock med University of Highlands and Islands (UHI) i Skottland kring tidskriften Journal of Perspectives in Applied Academic Practice (JPAAP), vilken kan vara en tänkbar tidskrift för publikation för en del bidrag.

Nästa omgång ges den 5 september 2017 (workshop, heldag) med uppföljning den 28 november 2017 (workshop, halvdag - förmiddag). Max antal deltagare är 12 personer.

Sista anmälningsdag är 2017-08-29

Utbildningen är kostnadsfri, men du måste avanmäla dig senast den 22 augusti, annars debiteras din sektion. För avanmälan maila hogskolepedagogik@hb.se

För mer information, kontakta susanne.stromberg_jamsvi@hb.se

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL

Anmälan Academic Writing