Huvudmeny

Att handleda doktorander

Som ett led i Högskolan i Borås strategi att utveckla högskolans samlade handledarkompetens erbjuder Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) en handledarutbildning för disputerade lärare som handleder eller inom kort kommer att handleda doktorander. 

Kursen bygger på konceptet vetenskap för profession och präglas av flervetenskaplighet och samarbete över disciplinära gränser. Detta medför ett kollegialt utbyte av erfarenheter och deltagarna förväntas delta vid alla tillfällen. Fokus ligger främst på handledning av doktorander, men även handledning av studenter på avancerad nivå kommer att beröras.

Kursen ges 2017/2018, i samverkan med Högskolan Väst och Högskolan i Skövde. Datum för kurstillfällena är 9-10 november, 8-9 februari och 22-23 mars.

För mer information, kontakta lill.langelotz@hb.se