Huvudmeny

Att handleda doktorander

Som ett led i Högskolan i Borås strategi att utveckla högskolans samlade handledarkompetens erbjuder Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) en handledarutbildning för disputerade lärare som handleder eller inom kort kommer att handleda doktorander. 

Kursen syftar till fördjupad förståelse för forskarhandledning i relation till forskarutbildningens förutsättningar och villkor samt forskningsprocessens faser. I kursen ingår centrala teman såsom forskarutbildningens mål, innehåll och form samt lokala, nationella och internationella regelverk. Studiekulturer och olika dimensioner av maktrelationer i samband med handledning behandlas. Vidare ingår problematisering av handledarstilar, handledningssituationer och den egna handledarrollen. Dessutom behandlas forskningsprocessers faser såsom planering, skrivande, kritiskt tänkande samt värdering och kommunikation av forskningsresultat. I kursen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner, litteraturseminarier och övningar.

Dessutom syftar kursen till att främja gränsöverskridande erfarenhetsutbyten mellan forskarhandledare. Kursen genomförs i samverkan mellan Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Denna unika möjlighet till kollegialt utbyte, som sträcker sig inte bara utanför den egna disciplinen utan även utanför det egna lärosätet, förutsätter att deltagarna deltar vid alla tillfällen.

Kursen har sammanlagt sju schemalagda kurstillfällen, där 6 av dessa är gemensamma och fördelade på de tre lärosätena. Vidare genomförs ett sjunde kurstillfälle på det egna lärosätet med lokalt förankrade kursaktiviteter.

Kursen är inte poänggivande, kursintyg utfärdas efter avslutad kurs.

Kursen ges 2017/2018, i samverkan med Högskolan Väst och Högskolan i Skövde. Datum för kurstillfällena är 9-10 november, 8-9 februari och 22-23 mars.

Anmäl dig via webbformuläret nedan. Sista anmälningsdagen är 2017-10-26.

För mer information, kontakta lill.langelotz@hb.se  och marie.hjalmarsson@hb.se

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL.