Huvudmeny

Att handleda studenter (7,5 hp)

Kursen ger en introduktion till handledarskap, där bland annat övergripande regelverk, handledarroller, handledningsprocessens delar, kvalitetskriterier och etiska aspekter på handledning behandlas.   

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) erbjuder handledarutbildning för de lärare och doktorander som handleder eller står inför att handleda studenter i samband med deras självständiga arbeten/examensarbeten. Kursen omfattar 7,5 hp och genomförs under sex schemalagda heldagar. 

Innehållet utformas delvis i samråd med deltagarna för att tillgodose program- och akademispecifika såväl som individuella önskemål. Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift samt via förberett seminariedeltagande. 

Kursplan Att handleda studenter

För information, kontakta Marcus Agnafors

Kurstillfällen VT 2018:

Samtliga dagar kl. 9.00-16.30
25 januari (kursstart)
8 februari
15 februari
1 mars
15 mars
29 mars

Anmäl dig via anmälningsformuläret nedan. Sista anmälningsdag är 2018-01-15.

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL.

Anmälan- Att handleda studenter