Huvudmeny

Att handleda studenter (7,5 hp)

 Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) erbjuder handledarutbildning för de lärare och doktorander som handleder eller står inför att handleda studenter i samband med deras självständiga arbeten/examensarbeten. Kursen omfattar 7,5 hp och genomförs under sex schemalagda heldagar. 

Utbildningen ger en introduktion till handledarskap, där bland annat övergripande regelverk, handledarroller, handledningsprocessens delar, kvalitetskriterier och etiska aspekter på handledning behandlas.    

Innehållet utformas delvis i samråd med deltagarna för att tillgodose program- och akademispecifika såväl som individuella önskemål. Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift samt via förberett seminariedeltagande. 

För information, kontakta Marcus Agnafors

Kursentillfällen HT 2017:

7 september (kursstart)
21 september
5 oktober
19 oktober
16 november
30 november