Huvudmeny

Att handleda studenter (7,5 hp)

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) erbjuder handledarutbildning för de lärare och doktorander som handleder eller står inför att handleda studenter som skriver uppsats eller gör examensarbete på grundnivå. Kursen omfattar 7,5 hp och genomförs under sex schemalagda heldagar. 

Utbildningen ger en introduktion till handledarskap, där bland annat övergripande regelverk, handledarroller, handledningsprocessens delar, kvalitetskriterier och etiska aspekter på handledning behandlas.    

Innehållet utformas delvis i samråd med deltagarna för att tillgodose individuella och institutionsspecifika behov. Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift samt via förberett seminariedeltagande. 

Kursen ges under hösten 2016. Preliminära datum för höstens kurs:

25 aug
15 sept
6 okt
27 okt
10 nov
8 dec

 

För information och anmälan, kontakta Marcus Agnafors