Huvudmeny

Examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) arrangerar en seminarieserie kring tematiken examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning. Seminarierna vänder sig till alla lärare på Högskolan i Borås som är intresserade av dessa frågor och som vill utveckla sin bedömarkompetens. Seminarieserien är uppdelad på tre tillfällen.

Vid frågor, kontakta Anita Norlund (anita.norlund@hb.se)  eller Magnus Levinsson (magnus@levinsson@hb.se)

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL

Utveckling av bedömarkompetens

Detta seminarium behandlar frågor om bedömarkompetens ("assessment litaracy") och hur lärare kollegialt kan utveckla sådan kompetens genom olika former av sambedömning. Under seminariet kommer du att genomföra en uppgift somgår ut på att kritiskt granska en examinationsuppgift som används för summativ bedömning i någon av de kurser som du undervisar i. Uppgiften kommer att genomföras i mindre grupper tilsammans med några andra seminariedeltagare.

Material: Ta med en examinationsuppgift som används inom ramen för någon av de kurser som du undervisar i. Om du inte undervisar går det givetvis lika bra at utgå från en uppgift som en kollega kan bistå med. Välj en examinationsuppgift som primärt används för summativ bedömning och som bildar underlag för betygsättning av studenternas kunskaper. Tryck även upp tre kopior av examinationsuppgiften, samt eventuellt tillhörande instruktioner, bedömningsstöd och betygskriterier, som övriga seminariedeltagare kan ta del av.

Seminariet utgör det första tillfället i PUF:s seminarieserie kring examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning.

Datum: 14 februari 2017
Tid: 13.00-16.00
Lokal: B656

Anmäl dig via länken nedan senast 2017-02-07.

Anmälan utveckling av bedömarkompetens

Seminarium: Examination via muntliga seminarier

Många av oss som arbetar i högre utbildning vittnar om det svåra i att få examinerande litteraturseminarier att bli givande och valida. Seminarietillfället behandlar detta fenomen. Först presenteras en konkret och delvis visuellt orienterad examinationsform som har visat sig fungera bra i praktiken. I ett workshop-arrangemang behandlar vi sedan enskilt och tillsammans ur detta exempel kan utvecklas och förfinas oavsett vilken akademisk disciplin vi hör hemma i.

Material: Ta med material (instruktioner, uppgiftsbeskrivningar, betygskriterier etc.) från ett muntligt seminarium som du själv nyss har genomfört.

Seminariet utgör det andra tillfället i PUF:s seminarieserie kring examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning.

Datum: 14 mars 2017
Tid: 13.00-16.00
Lokal: B656

Anmäl dig via länken nedan senast 2017-03-07.

Anmälan examination via muntliga seminarier

Seminarium: Bedömning av studenters kritiska färdigheter


Att bedöma studenters kritiska färdigheter är ett centralt fenomen för lärare i högre utbildning. Samtidigt visar studier att företeelsen "kritiska färdigheter" inte är alldeles lätt att definiera eller fånga.

Seminariet utgör det tredje tillfället i PUF:s seminarieserie kring examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning.

Datum: 18 april 2017
Tid:
13.00-16.00
Lokal: B658

Anmäl dig via länken nedan senast 2017-04-11.

Anmälan bedömning av studenters kritiska färdigheter.