Huvudmeny

Examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) arrangerar en seminarieserie kring tematiken examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning. Seminarierna vänder sig till alla lärare på Högskolan i Borås som är intresserade av dessa frågor och som vill utveckla sin bedömarkompetens.

Nedan finns länk till anmälningsformulären, vid information om respektive seminarium.

Seminarieserien är uppdelad på tre tillfällen. Samtliga dagar 13.00-16.00
Våren 2017
2017-04-18 Bedömning av studenters kritiska färdigheter
2017-05-02 Utveckling av bedömarkompetens
Hösten 2017
2017-09-12 Utveckling av bedömarkompetens
2017-10-10 Examination via muntliga seminarier
2017-11-14 Bedömning av studenters kritiska färdigheter
Våren 2018
2018-02-06 Utveckling av bedömarkompetens
2018-03-13 Examination via muntliga seminarier
2018-04-10 Bedömning av studenters kritiska färdigheter

Vid frågor, kontakta Anita Norlund (anita.norlund@hb.se)  eller Magnus Levinsson (magnus@levinsson@hb.se)

Utveckling av bedömarkompetens

Detta seminarium behandlar frågor om bedömarkompetens ("assessment literacy") och hur lärare kollegialt kan utveckla sådan kompetens genom olika former av sambedömning. Under seminariet kommer du att genomföra en uppgift som går ut på att kritiskt granska en examinationsuppgift som används för summativ bedömning i någon av de kurser som du undervisar i. Uppgiften kommer att genomföras i mindre grupper tillsammans med några andra seminariedeltagare.

Material: Ta med en examinationsuppgift som används inom ramen för någon av de kurser som du undervisar i. Om du inte undervisar går det givetvis lika bra at utgå från en uppgift som en kollega kan bistå med. Välj en examinationsuppgift som primärt används för summativ bedömning och som bildar underlag för betygsättning av studenternas kunskaper. Tryck även upp tre kopior av examinationsuppgiften, samt eventuellt tillhörande instruktioner, bedömningsstöd och betygskriterier, som övriga seminariedeltagare kan ta del av.

Seminariet utgör det första tillfället i PUF:s seminarieserie kring examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning.

Datum: se ovan
Tid: 13.00-16.00

Anmäl dig via länken nedan. Sista anmälningsdagen är 10 arbetsdagar före respektive utbildningstillfälle.

Anmälan utveckling av bedömarkompetens

Seminarium: Examination via muntliga seminarier

Många av oss som arbetar i högre utbildning vittnar om det svåra i att få examinerande litteraturseminarier att bli givande och valida. Seminarietillfället behandlar detta fenomen. Först presenteras en konkret och delvis visuellt orienterad examinationsform som har visat sig fungera bra i praktiken. I ett workshop-arrangemang behandlar vi sedan enskilt och tillsammans ur detta exempel kan utvecklas och förfinas oavsett vilken akademisk disciplin vi hör hemma i.

Material: Ta med material (instruktioner, uppgiftsbeskrivningar, betygskriterier etc.) från ett muntligt seminarium som du själv nyss har genomfört.

Seminariet utgör det andra tillfället i PUF:s seminarieserie kring examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning.

Datum: Se ovan
Tid: 13.00-16.00

Anmäl dig via länken nedan. Sista anmälningsdagen är 10 arbetsdagar före respektive utbildningstillfälle.

Anmälan examination via muntliga seminarier

Seminarium: Bedömning av studenters kritiska färdigheter


Att bedöma studenters kritiska färdigheter är ett centralt fenomen för lärare i högre utbildning. Samtidigt visar studier att företeelsen "kritiska färdigheter" inte är alldeles lätt att definiera eller fånga.

Seminariet utgör det tredje tillfället i PUF:s seminarieserie kring examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning.

Datum: Se ovan
Tid:
13.00-16.00

Anmäl dig via länken nedan. Sista anmälningsdagen är 10 arbetsdagar före respektive utbildningstillfälle.

Anmälan bedömning av studenters kritiska färdigheter.

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL.