Huvudmeny

Examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning

Under höstterminen 2016 arrangerar Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) en seminarieserie kring tematiken examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning. Seminarierna vänder sig till alla lärare på Högskolan i Borås som är intresserade av dessa frågor och som vill utveckla sin bedömarkompetens. Seminarieserien är uppdelad på tre tillfällen. Anmälan till respektive seminarium sker via e-post till ansvarig lärare (se kalendariet).

Utveckling av bedömarkompetens
Tisdagen den 27 september kl. 13.00-16.00

Examination via muntliga seminarier
Tisdagen den 11 oktober kl. 13.00-16.00

Bedömning av studenters kritiska färdigheter
Tisdagen den 1 november kl. 13.00-16.00