Huvudmeny

Examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) arrangerar en seminarieserie kring tematiken examination, bedömning och betygssättning i högre utbildning. Seminarierna vänder sig till alla lärare på Högskolan i Borås som är intresserade av dessa frågor och som vill utveckla sin bedömarkompetens. Seminarieserien är uppdelad på tre tillfällen. Datum för 2017 kommer inom kort.

Vid frågor kontakta Marie Hjalmarsson, marie.hjalmarsson@hb.se

Utveckling av bedömarkompetens

Examination via muntliga seminarier

Bedömning av studenters kritiska färdigheter

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL