Huvudmeny

Föreläsning om juridik för lärare

Stora delar av lärarens och forskarens arbete styrs idag av lagar och förordningar. Sådana regler både stödjer, begränsar och ger friheter för den anställde. Under hösten anordnas därför en föreläsningsserie om de juridiska grunderna för lärarens och forskarens verksamhet.

Föreläsningarna syftar till att ge deltagaren en inblick i hur relevanta lagar och förordningar ska förstås och tillämpas. Föreläsningarna spänner över ett brett spektrum av ämnen.

Bland annat presenteras handlingsoffentlighet, de juridiska grunderna för myndighetsutövning, avtalsprinciper vid forskningssamarbeten, immaterialrätt (såsom upphovsrätt och patenträtt), offentlig upphandling, uppdragsutbildningar, disciplinförfaranden, ordningsbefogenheter och diskrimineringslagstiftning.

2017-11-02 kl. 13:00-16:30:
Föreläsare Åsa Dryselius och Zuleyma Montenegro De Rynge

  • Att arbeta på statlig myndighet - myndighetsutövning och handlingsoffentlighet
  • Juridiskt regelverk för forskning
  • Intellektuella tillgångar och immaterialrätt

2017-11-06 kl. 13:00-16:30:
Föreläsare: Sven Martinger, Anders Post och Carina Theen

  • Disciplinärenden
  • Upphandlingar/inköp
  • Uppdragsutbildningar

2017-12-07 kl. 13:00-16:30:
Föreläsare: Åsa Dryselius

  • Personuppgiftslagen
  • Diskriminering

Anmälan görs i formuläret nedan och sista datum för anmälan är 26 oktober. Lokal meddelas senare.

För mer information, kontakta Marcus Agnafors. marcus.agnafors@hb.se

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL

 

Föreläsning om juridik för lärare