Huvudmeny

Fortbildning i kvantitativ metod i pedagogiska examensarbeten

Kursens målgrupp är  handledare/forskare .

Kursdatum våren 2017:
2017-04-06 kl.13:00-16:00 (kursstart)
2017-04-13 kl. 13:00-16:00.
2017-04-27 kl. 13:00-16:00.

Kursdatum hösten 2017:
2017-09-21 kl.13:00-16:00
2017-09-28 kl. 13:00-16:00
2017-10-03 kl. 13:00-16:00

Litteratur:
"Introduction to statistics in psychology" av Dennis Howitt & Duncan Cramer 4:e upplagan 2008 (eller 2011). (Finns som E-bok i vårt bibliotek HB)
1. Part 1: kapitel 1-5 samt Part 2 kapitel 11.
2. Part 2 kapitel 9-10; 12-20.
3. Part 1 kapitel 7-8 samt Part 4 kapitel 31.
samt valda delar i "SPSS steg för steg" av Lars Wahlgren (2008)

Sista anmälningsdag är 2017-03-30 för våren och 2017-09-10 för hösten.

Kontakta Mary-Anne Holfve Sabel vid frågor.

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL.

Fortbildning i kvantitativ metod i pedagogiska examensarbeten

Start kursdatum