Huvudmeny

Högskolepedagogisk grundutbildning (15 hp)

Högskolepedagogisk grundutbildning omfattar 15 hp och sträcker sig över hela läsåret med start på hösten. De fysiska träffarna är förlagda till Högskolan i Borås och utgörs av två på varandra följande dagar cirka en gång i månaden. Däremellan används lärplattformen PING PONG som kommunikationsmedel. I kursen ingår att presentera ett mindre utvecklingsarbete i konferensform vid en intern utvecklingskonferens. 

Kurslitteratur tillhandahålls kostnadsfritt vid kursstart.

Kursdagar HT 2016

25-26 augusti (kursintroduktion)
22-23 september 
20-21 oktober
24-25 november
15-16 december 

Kursdagar VT 2017

26-27 januari
23-24 februari
23-24 mars
27 april (PUH-konferens)
19 maj (avslutning & utvärdering)

Kursplan (pdf)

Anmälan görs via PINGPONG.

För mer information, kontakta Marie Hjalmarsson eller Susanne Strömberg Jämsvi