Huvudmeny

Högskolepedagogisk grundutbildning (15 hp)

Vikten av pedagogiskt skickliga lärare tas på allvar vid Högskolan i Borås. Alla medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling, och i anställningsordningen för tillsvidareanställning som biträdande professor, universitetslektor och universitetsadjunkt krävs högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsutbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning erbjuder varje läsår Högskolepedagogisk grundutbildning 15 hp för att kontinuerligt ge högskolans lärare möjlighet att skaffa sig den grundläggande högskolepedagogisk kompetens som krävs.  

Utbildningen sträcker sig över ett helt läsår med start på hösten. Kurstillfällena är förlagda till Högskolan i Borås och omfattar två dagar ca en gång i månaden. Däremellan används lärplattformen PING PONG för inlämning av uppgifter, diskussioner i forum, information osv. I kursen arbetar vi bland annat med reflektionsuppgifter utifrån casemetodik,  kollegiala erfarenhetsutbyten men självklart ingår också föreläsningar med intressant expertis. Kursen avslutas med att presentera ett eget högskolepedagogiskt utvecklingsarbete vid en intern pedagogisk konferens. 

Kurslitteratur tillhandahålls kostnadsfritt vid kursstart.

Nästa kursstart sker hösten 2017.

Kursplan (pdf)

För mer information, kontakta Marie Hjalmarsson eller Susanne Strömberg Jämsvi

Kursdagar HT 2016

25-26 augusti (kursintroduktion)
22-23 september 
20-21 oktober
24-25 november
15-16 december 

Kursdagar VT 2017

26-27 januari
23-24 februari
23-24 mars
27 april (PUH-konferens)
19 maj (avslutning & utvärdering)