Huvudmeny

Högskolepedagogisk grundutbildning (15 hp)

Vikten av pedagogiskt skickliga lärare tas på allvar vid Högskolan i Borås. Alla medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling, och i anställningsordningen för tillsvidareanställning som biträdande professor, universitetslektor och universitetsadjunkt krävs högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsutbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning erbjuder varje läsår Högskolepedagogisk grundutbildning 15 hp för att kontinuerligt ge högskolans lärare möjlighet att skaffa sig den grundläggande högskolepedagogisk kompetens som krävs.  

Utbildningen sträcker sig över ett helt läsår med start på hösten. Kurstillfällena är förlagda till Högskolan i Borås och omfattar två dagar ca en gång i månaden. Däremellan används lärplattformen PING PONG för inlämning av uppgifter, diskussioner i forum, information osv. I kursen arbetar vi bland annat med reflektionsuppgifter utifrån casemetodik,  kollegiala erfarenhetsutbyten men självklart ingår också föreläsningar med intressant expertis. Kursen avslutas med att presentera ett eget högskolepedagogiskt utvecklingsarbete vid en intern pedagogisk konferens. 

Kurslitteratur tillhandahålls kostnadsfritt vid kursstart.

Anmäl dig i formuläret nedan. Sista anmälningsdagen är 2017-08-24.

Kursplan (pdf)

För mer information, kontakta Marie Hjalmarsson eller Susanne Strömberg Jämsvi

Kursdagar HT 2017
7-8 september
5-6 oktober
26-27 oktober
23-24 november
14-15 december

Kursdagar VT 2018
25-26 januari
22-23 februari
22-23 mars
26 april (PUH-konferens)
18 maj (kursavslutning)

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL