Huvudmeny

Högskolepedagogik för nybörjare

Introduktionen vänder sig till nyanställda lärare utan tidigare undervisningsvana och erbjuds kontinuerligt efter behov. Introduktionen ges enskilt eller i grupp och omfattar cirka en halv dag. Kursen behandlar undervisningsformer, kursplanering och presentationsteknik.

Kursen ges på svenska.

Tillfälle 1: 17 januari kl. 13-16

Tillfälle 2: 21 februari kl.9-12

Tillfälle 3: 15 mars kl. 9-12

Anmäl dig via formuläret nedan.

Sista anmälningsdagen är 6 januari 2017

För information, kontakta Linda Borglund

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL

Anmälan- Högskolepedagogik för nybörjare