Huvudmeny

Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 hp)

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) erbjuder forskarstuderande vid Högskolan i Borås en introduktionskurs i högskolepedagogik. Kursen ges på engelska och riktar sig i första hand till doktorander som endast har baskunskaper i svenska. Kurspoängen kan senare tillgodoräknas som en del av Högskolepedagogisk grundutbildning (15 hp).

I kursen behandlas, utifrån aktuell pedagogisk och didaktisk forskning, studenters lärande och lärarprofessionen med syftet att öka deltagarnas förmåga att undervisa och utvecklas som lärare inom högskolan. Kursens utgångspunkt utgörs av grundläggande begrepp och modeller för lärande, samt deltagarnas egen erfarenhet av lärarprofessionen. Dessa analyseras och relateras till deltagarnas kunskapssyn, till olika praktiker inom det egna kunskapsområdet, samt till studenternas framtida professioner. Undervisningen är interaktiv och bygger på aktivt deltagande med inslag av praktiska moment.

Kursen omfattar fem heldagar utöver litteraturläsning och uppgifter, med följande kursdagar:

  • 24/2 (halvdag)
  • 24/3
  • 28/4
  • 19/5
  • 19/6

Kursen ges på engelska.

Anmäl dig i formuläret nedan. Sista anmälningsdagen är 20 februari 2017.

För mer information, kontakta Sigrid Dentler eller Kathleen Mahon.