Huvudmeny

IKT-workshop 12 oktober

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning arrangerar en IKT-workshop för högskolans personal. Under workshopen får du möjlighet att besöka olika stationer och lära dig mer om några olika IKT-verktyg.

Du får träffa lärare som har erfarenhet av att använda det i sin lärarpraktik och personal från Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor om att använda olika IKT-verktyg. Det ges också tillfälle att prova på IKT-verktyget om du inte gjort det tidigare.

De IKT-verktyg som kommer att presenteras är HB Play, Smartboard och PING PONG:s innehållssidor. Om du har en bärbar dator kan du gärna ta med den. Ta också gärna med en liten powerpointpresentation som du kan använda för HB Play.

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning bjuder på fika.

Workshopen sker 12 oktober kl. 13.00-16.00 i lokal B402.

Anmäl dig senast 5 oktober, i anmälningsformuläret nedan.

Varmt välkommen!

För mer information Anita Eklöf och Tobias Ruhtenberg

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Kommunikation och PUF har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare på ett arrangemang för att kunna boka anpassad lokal och möjliggöra kursförberedelser etc. Uppgifterna i databasen kan föras över till excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom cateringfirma.

Läs mer om PUL.