Huvudmeny

Introduction to Teaching and Learning in Higher Education  3hp

Högskolepedagogisk introduktionskurs (3 hp)

 

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) erbjuder forskarstuderande vid Högskolan i Borås en introduktionskurs i högskolepedagogik. Kursen ges på engelska och riktar sig i första hand till doktorander som endast har baskunskaper i svenska. Kurspoängen kan senare tillgodoräknas som en del av Högskolepedagogisk grundutbildning (15 hp).

I kursen behandlas, utifrån aktuell pedagogisk och didaktisk forskning, studenters lärande och lärarprofessionen med syftet att öka deltagarnas förmåga att undervisa och utvecklas som lärare inom högskolan. Kursens utgångspunkt utgörs av grundläggande begrepp och modeller för lärande, samt deltagarnas egen erfarenhet av lärarprofessionen. Dessa analyseras och relateras till deltagarnas kunskapssyn, till olika praktiker inom det egna kunskapsområdet, samt till studenternas framtida professioner. Undervisningen är interaktiv och bygger på aktivt deltagande med inslag av praktiska moment.

Kursen omfattar fem heldagar utöver litteraturläsning och uppgifter, med början höstterminen 2016.

Kursen ges även hösten 2017.

Kursen ges på engelska

För mer information, kontakta Sigrid Dentler.