Huvudmeny

Introduktionskurs i högskolepedagogik (3 hp)

Forskarstuderande vid Högskolan i Borås inbjuds att delta i en introduktionskurs i högskolepedagogik. Kursen ges på engelska och riktar sig i första hand till doktorander som endast har baskunskaper i svenska. Kurspoängen kan senare tillgodoräknas som en del av den högskolepedagogiska grundkursen (15 hp).

I kursen behandlas, utifrån aktuell pedagogisk och didaktisk forskning, studenters lärande och lärarprofessionen med syftet att öka deltagarnas förmåga att undervisa och utvecklas som lärare inom högskolan. Kursens utgångspunkt utgörs av grundläggande begrepp och modeller för lärande, samt deltagarnas egen erfarenhet av lärarprofessionen. Dessa analyseras och relateras till deltagarnas kunskapssyn, till olika praktiker inom det egna kunskapsområdet, samt till studenternas framtida professioner. Undervisningen är interaktiv och bygger på aktivt deltagande med inslag av praktiska moment.

Kursen omfattar fem heldagar utöver litteraturläsning och uppgifter, med början höstterminen 2015.

Kursen ges på engelska.

För mer information, kontakta Sigrid Dentler.